cph:ducks

cph:ducks

københavns mange tårne og spir, en sommerforelskelse - og det dertilhørende brud. sansninger og stemninger, er parret med særligt udvalgte steder, bygninger og særlige kendetegn. udstillingen blev på den måde et kalejdoskopisk, dokumentarisk og urbant (selv)portræt. mit mål var at transformere mine personlige - og til tider - temmelig banale erfaringer til en almen, genkendelig og måske overraskende fortælling om mit og vores alle sammens københavn.
the many towers and spires in copenhagen, a summer romance and the predictable break up… my starting point was to combine personal experiences with places, buildings, and special characteristics in and around copenhagen. the exhibition became in that way a kaleidoscopic, documentary and urban (self) portrait. my goal was to transform the personal - at times banal experiences - to a familiar, general, and surprising tale about copenhagen.