I’m sitting in a room

I’m sitting in a room

værkerne åbenbarer og samler nogle af de tanker jeg gør mig omkring hvordan min egen kulturelle baggrund er med til at afgøre hvad jeg kan - men samtidig også afholder mig fra at -forstå. og hvordan et designikon, der består af en låst og genkendelig fysisk form - også rummer mulige erindringer og surreale fortællinger… i’m sitting in a room referer til kunstindustrien i kombination med mere surreale elementer.sideløbende fascineres jeg af spamafdelingen i min mailboks. jeg håndplukker tekster i emnefelterne og indsamler på den måde både titler og inspiration til nye værker. Kirstine Autzen interview  →
my thoughts continue to spin around how my own cultural background, allowed or denied me to comprehend things in certain ways. and thoughts about how design icons, which comprise a static and recognizable shape, - also hold the possibility of a diffused memory and surreal narrative… i’m sitting in a room holds a reference to industrial design and their combinations with more surreal elements. alongside with a long-time fascination by the spam-box in my e-mail program, i hand-picked texts from the subject fields, thereby collecting both titles and inspiration for my works.