workshop & talks

workshop & talks

Undervisning

I min undervisning prioriterer jeg, at den studerende udarbejder og skaber ud fra egne ideer.

Jeg forsøger at inspirere til nye løsninger, så det ikke er kopien, men elevens egne originaler, der arbejdes med. Som aktivt udøvende gennemlever jeg igen og igen de forskellige problemstillinger og tekniske udfordringer, som en gennemarbejdet designproces rummer. Derfor kan jeg tit gennemskue og anerkende de udfordringer, den studerende står overfor. Jeg er begejstret for smykkets mange muligheder og har som underviser et naturligt nærvær og engagement samt ønsket om at øge fagligheden indenfor mit fag.

Jeg har siden 2006 afholdt foredrag, workshops og længere undervisningsforløb.

Kontakt mig for booking af foredrag eller workshop.

Workshop, med Annette Dam ved New Center of Contemporary Jewelry, Shanghai, China.

About Teaching

I prioritise that my students develop and create work based on their own ideas.
I inspire them to find new solutions so that they always work with originals and not copies.

As a practising jewellery maker, I experience a range of problems and technical challenges within the design process journey over and over again. I can therefore understand and recognize the challenges my students face. I am fascinated and excited by jewellery’s potential, and as a teacher I have a natural connection and commitment, as well as the desire to bolster professionalism within my branch.

Since 2006, I have held lectures and workshops and have been involved in various teaching projects.
Please contact me for further information or to book a lecture or workshop.

Workshop, together with Annette Dam at New Center of Contemporary Jewelry, Shanghai, China.