sao paolo rocks

sao paolo rocks

sao paulo rocks! det er en fantastisk og for vild en by, men også for at spille på ’rocks’ som en reference til diamanten og den traditionelle solitairering. solitaireringen, som set-up for mødet mellem tradition og fornyelse men også som set-up for mødet mellem mig og en anden verden… ringene er tænkt som snapshots - umiddelbare øjebliksbilleder - fra et overraskende og forrygende ophold i den latinamerikanske megaby.
sao paulo rocks! it’s a fantastic and wild city. but also for playing on 'rocks' as a reference to the diamond and the traditional solitaire ring. the solitaire ring, as a set-up for an encounter between tradition and innovation. as a set-up for the encounter between me and another world… the rings are thought of as snapshots from a surprising stay in the latin american megacity.